จะเปลี่ยนชื่อ Skype เป็น Custom ได้อย่างไร

บุคคลหลายคนไม่คิดว่าจะไกลเกินกว่านั้นเมื่อลงชื่อสมัครใช้ Skype ด้วยชื่อผู้ใช้ บุคคลบางคนใช้ชื่อผู้ใช้แปลก ๆ และเสียใจในภายหลังเนื่องจากไม่สามารถนำเสนอได้ ... อ่านเพิ่มเติม→

การกู้คืนโดย Skype วิธีการกู้คืนข้อความ Skype ที่ถูกลบ

Skype เป็นโปรแกรมและแอปพลิเคชันซึ่งยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ พวกเราส่วนใหญ่อยากจะเชื่อว่าตั้งแต่ถูกพัฒนาโดย Microsoft มันสมบูรณ์แบบ มันเต็มไปด้วย ... อ่านเพิ่มเติม→